Τέκτονες

220px-square_compasses_svg

Είναι η μεγαλύτερη και πιο οργανωμένη μυστική εταιρία σήμερα με εμφάνιση για πρώτη φορά το 1717. Είναι μια οργάνωση που κρατά μακριά κάθε αμύητο στις τελετουργίες της. Έχει την ονομασία Ελευθεροτεκτονισμός ή Μαson στα αγγλικά που σημαίνει κτιστής και αυτό γιατί τα μελή αυτής της οργάνωσης πιστεύουν στον M.A.T.Σ (Μέγας Αρχιτέκτων Του Σύμπαντος). Αποτελούν μια παγκόσμια οργάνωση που αποτελούν, όπως αυτοί δηλώνουν, ένα ανθρωπιστικό και φιλοσοφικό κίνημα. Όπως επικαλούνται, σέβονται όλες τις θρησκείες έχοντας ως βάση πάντα τον M.A.T.Σ και την αθανασία της ψυχής. Δέχεται στους κόλπους του κάθε άνθρωπο, κάθε φυλής, κάθε θρησκευτικού δόγματος. Σε κάθε χωρά υπάρχουν οι στοές, όπου γίνεται η συγκέντρωση των μελών.

Παρακάτω οι βαθμοί στους τεκτονικούς κύκλους:

DEGREE NAME IN YEAR 1786

1 Entered Apprentice

2 Fellow Craft

3 Master Mason

4 Secret Master

5 Perfect Master

6 Intimate Secretary

7 Provost and Judge

8 Intendants of the Building

9 Elected Knight of Nine

10 Elected Knight of Fifteen

11 Sublime Knight Elected

12 Grand Master Architect

13 Royal Arch

14 Ancient Grand Elect

15 Knights of the East

16 Prince of Jerusalem

17 Knights of the East and West

18 Knights of the Rose Croix

19 Grand Pontiff

20 Grand Master of all Symbolic

21 Noachite or Prusssian Knights

22 Prince of Libanus or Knight of the Royal Axe

23 Chief of the Tabernacle

24 Prince of the Tabernacle

25 Knight of the Brazen Serpent

26 Prince of Mercy

27 Sovereign Commander of the Temple

28 Knights of the Sun

29 Grand Scotch Knight of St. Andrews

30 Grand Elect Knight Kadosh

31 Grand Inspector Inquisitor Commander

32 Sublime Prince of the Royal Secret

33 Sovereign Grand Inspector General

Αρκετοί ισχυρίζονται ότι αυτοί που κρατούν ισχυρά πόστα, όπως οι πρόεδροι των H.Π.Α., έχουν τον 33ο βαθμό. Πολλοί σημαντικοί άνθρωποι που έπαιξαν ρόλο στην ιστορία είχαν περάσει από τους κύκλους της, ο πιο γνωστός είναι ο Τζωρτζ Ουάσιγκτον, ενώ στον ελλαδικό χώρο, οι ιδρυτές της φιλικής εταιρίας.

Ένα από τα μεγαλύτερα χαρακτηριστικά του Ελευθεροτεκτονισμού είναι ο συμβολισμός. Παντού διακρίνεις συμβολισμούς, πίσω από κάθε αντικείμενο, κάθε σχέδιο. Τα σύμβολα που χρησιμοποιούν, είναι σύμβολα και εργαλεία που χρησιμοποιούσαν για την ανοικοδόμηση ναών, όπως στήλες, γνώμονας, διαβήτης. Εργαλεία που θα τον βοηθήσουν στην ανοικοδόμηση του ναού του θεού. Όλοι οι Τέκτονες πιστεύουν στην αναζήτηση του φωτός της αλήθειας. Το θέμα είναι στο ποιος θα τους οδηγήσει σε αυτό. Δεν είναι και λίγοι αυτοί που πιστεύουν πως οι Μασόνοι των ανώτερων βαθμών γνωρίζουν ότι ο Σατανάς είναι αυτός στον όποιο βασίζονται για την οδήγηση τους στο φως.

~ by bruja on February 1, 2009.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: